Privacy Policy

Privacyverklaring

Second Generation Holding bv, gevestigd aan Gragtmansstraat 5, 5145 RA, Waalwijk Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.aftereden.nl
https://www.aftereden.be
https://www.boobs-bloomers.nl
https://www.boobs-bloomers.be
https://www.elbrina.nl
https://www.elbrina.be
https://www.nickeynobel.nl
https://www.nickeynobel.be

Klompenmaker 2
5253 RH Nieuwkuijk
Nederland
+31 (0)88 450 3017

Paul Quekel is de Functionaris Gegevensbescherming van Second Generation Holding bv. Hij is te bereiken via paul@bodycovergroup.com

Elbrina is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Second Generation Holding bv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

Waarvoor gebruiken we je gegevens?
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@elbrina.be, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Second Generation Holding bv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
De door jou bij je bestelling ingevoerde gegevens worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Je gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven.
Geautomatiseerde besluitvorming
Second Generation Holding bv neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Second Generation Holding bv) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Second Generation Holding bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, Adresgegevens, Ordergegevens > 7 jaar > De belastingdienst verplicht ons de crediteurenadministratie 7 jaar te bewaren, hieronder vallen alle voornoemde gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Second Generation Holding bv verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Second Generation Holding bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Second Generation Holding bv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Second Generation Holding bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Typekit
Naam: p.gif
Functie: Onze site maakt gebruik van niet standaard lettertypes. Om deze lettertypes toch te kunnen tonen maken we een connectie met TypeKit van Adobe. Dit cookie verifieerd onze site om er zeker van te zijn dat we deze lettertypes mogen tonen.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Youtube
Naam: VISITOR_INFO1_LIVE
Functie: Probeert te meten wat de bandbreedte van de bezoeker is om ervoor te zorgen dat onze video's zonder haperen aan je getoond worden.
Bewaartermijn: 8 maanden

Cookie: Youtube
Naam: YSC
Functie: Registreert een uniek gebruikers ID om statistieken te verzamelen over welke video's de bezoeker gezien heeft.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie: Elbrina
Naam: ExitIntentPopup (websitenaam)
Functie: We maken je graag opmerkzaam op onze nieuwsbrief. De popup daarvoor krijg je maar 1 keer in de maand te zien. Dit cookie zorgt daarvoor.
Bewaartermijn: 29 dagen

Cookie: Elbrina
Naam: frontend
Functie: Om ervoor te zorgen dat je ook daadwerkelijk een bestelling kunt plaatsen moeten we onthouden wat je bekijkt en in je winkelmandje stopt. Daar gebruiken we onder andere dit cookie voor.
Bewaartermijn: sessie

Cookie: Elbrina
Naam: frontend_cid
Functie: Ook dit cookie helpt ons om ervoor te zorgen dat je bestelling goed verwerkt wordt.
Bewaartermijn: sessie

Cookie: Mailchimp
Naam: mailchimp_landing_page
Functie: We gebruiken Mailchimp om onze nieuwsbrieven te versturen. Met dit cookie wordt bekeken of je ook vanuit onze nieuwsbrief op onze website gekomen bent. Hierdoor kunnen we nog betere nieuwsbrieven versturen.
Bewaartermijn: sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Second Generation Holding bv en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@elbrina.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Second Generation Holding bv wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Second Generation Holding bv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@elbrina.be
Integratie van de Trusted Shops Trustbadge
Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

Afmelden nieuwsbrief
Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door jou opgegeven gegevens om je de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Je kunt je na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan klantenservice@elbrina.be of via de link onderin de nieuwsbrief.
Betalen met AfterPay
AfterPay voert voor Elbrina het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat je een digitale factuur van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. Je kunt bij Elbrina betalen met een digitale factuur tot een bedrag van € 100 als je voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Ben je al bekend bij AfterPay dan kun je betalen tot een bedrag van € 200.

Ter goedkeuring van je verzoek om te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt je verzoek tot betaling niet geautoriseerd worden, dan kun je natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode.

Je kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het consumentendeel van de AfterPay website.

Nog vragen?
Indien u nog vragen heeft over ons Privacy beleid, dan kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@elbrina.be. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.
Post your comment

Elbrina